Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa: